Dokument 7775


Najważniejsze wydarzenia z życia Zakonu1557
W Peralta de la Sal w Aragonii (Hiszpania) przychodzi na świat Józef Kalasancjusz

1568
Podejmuje naukę gramatyki u ojców trynitarzy w Estadilla

1571
Rozpoczyna studia w zakresie filozofii i prawa u ojców jezuitów w Leridzie

1575
17 kwietnia przyjmuje tonsurę w sanktuarium Santo Christo w Balaguer

1578
Rozpoczyna studia teologii w Walencji

1579
Opuszcza Walencję i udaje się do Alcala de Henares, by kontynuować studia teologiczne

1580
Powraca do Peralta de la Sal

1581
Kontynuuje studia w Leridzie

1582
17 grudnia przyjmuje święcenia niższe w Huesce, a dzień później subdiakonat

1583
9 kwietnia we Fraga przyjmuje diakonat

1583
17 grudnia w Sanahuja przyjmuje święcenia prezbiteratu. Jako kapłan pracuje w Barbastro (1584-85), Monzón (1585), Montserrat (1585-86), Urgel (1587-89), Tremp (1589-91)

1592
Wyjeżdża do Rzymu

1597
W Rzymie na Zatybrzu otwiera pierwszą na świecie bezpłatną powszechną szkołe podstawową

1612
Przejmuje gmach przy kościele św. Pantaleona, który potem staje się Domem Macierzystym Zakonu

1617
Papież Paweł V brevem Ad ea per quae z 6 marca powołuje Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

1621
Papież Grzegorz XV brevem In Supremo Apostolatus z 18 listopada podnosi szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych

1622
Papież Grzegorz XV brevem Sacri apostolatus ministerio z 31 stycznia zatwierdza Konstytucje Zakonu

1623
Powstaje Prowincja Liguryjska

1626
Powstaje Prowincja Rzymska

1627
Powstaje Prowincja Neapolitańska

1630
Powstaje Prowincja Etruska (Toskańska)

1634
Powstaje Prowincja Niemiecka

1642
Pijarzy przybywają do Polski

1646
Papież Innocenty X brevem Ea quae pro felici z 16 marca redukuje Zakon Szkół Poboznych do rangi Kongregacji bez ślubów

1648
W domu św. Pantaleona umiera o. Józef Kalasancjusz

1656
Papież Aleksander VII brevem Dudum felicis recordationis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi Kongregacji o ślubach zwykłych

1662
Powstaje samodzielna Prowincja Polska

1669
Papież Klemens IX bullą Ex iniuncto nobis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych

1723
Powstaje Prowincja Węgierska

1731
Papież Klemens XII bullą Nobis Quibus z 1 maja przyznaje Szkołom Pobożnym prawo prowadzenia szkół średnich i wyższych, dla biednych i zamożnych, bez potrzeby uzgadniania tego z innymi zakonami działającymi na danym terenie

1731
Powstaje Prowincja Hiszpańska

1736
Powstaje Prowincja Litewska

1742
Powstaje Prowincja Aragońska

1748
Papież Benedykt XIV bullą Caelestis Paterfamilias z 7 sierpnia ogłasza o. Józefa Kalasancjusza błogosławionym

1751
Powstaje Prowincja Katalońska i Prowincja Hiszpańska

1753
Powstaje Prowincja Kastylijska

1767
Papież Klemens XIII bullą Admirabilis sane z 16 lipca ogłasza bł. Józefa Kalasancjusza świętym

1769
Papież Klemens XIX  dekretem z 19 sierpnia zatwierdza dla całego Kościoła Mszę św. i Oficium własne o św. Józefie Kalasancjuszu

1833
Powstaje Prowincja Walencka

1857
Szkoły Pobożne rozpoczynają działalność na Kubie

1890
Papież Leon XIII brevem Eximia quidem z 21 stycznia ogłasza Pompiliusza Marię Pirrottiego błogosławionym

1906
Powstaje Wiceprowincja Kubańska

1925
Powstaje Prowincja Rumuńska i Słowacka

1931
Papież Pius XI dekretem z 31 maja zatwierdza heroiczność cnót Gliceriusza Landrianiego

1933
Powstaje Prowincja Baskijska

1934
Papież Pius XI bullą Claritas Die z 19 marca ogłasza bł. Pompiliusza Marię Pirrottiego świętym

1948
Papież Pius XII listem apostolskim z 13 sierpnia ogłasza św. Józefa Kalasancjusza patronem chrześcijańskich szkół powszechnych na całym świecie

1950
Powstaje pierwsza misja pijarska w Japonii

1956
Powstaje Wiceprowincja Kolumbijsko-Ekwadorska

1957
Powstają Delegatury: Kalifornijska i Japońska

1958
Powstaje Wiceprowincja Brazylijska

1960
Powstają Wiceprowincje: Chilijska, Wenezuelska, Środkowoamerykańska

1963
Rozpoczyna się działalność misyjna w Senegalu

1964
Powstaje Prowincja Argentyńska

1967
Rozpoczyna się Kapituła Generalna Specjalna. Kończy się w 1969 r.

1975
Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Powstaje Prowincja Meksykańska

1993
18 kwietnia papiez Jan Paweł II ogłasza m. Paulę Montal błogosławioną.
Powstaje Prowincja Kolumbijsko-Ekwadorska
25 sierpnia pijarzy wracają do Strażnic na Morawach

1995
1 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Piotra Casaniego i o. Dionizego Pamplonę oraz jego 12 Towarzyszy męczenników z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939)
25 listopada Wikariat Prowincjalny Kaliforni zostajepodniesiony do rangi Wiceprowincji.
Powstaje Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska’25 lipca zostaje erygowany kanonicznie Wikariat Prowincjalny Ekwadoru
25 grudnia Wikariat Prowincjalny Senegalu zostaje podniesiony do rangi Wiceprowincji.

1998
25 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Faustyna Migueza, pijara, założyciela Instytutu Kalasantyńskiego Córek Boskiej Pasterki.

1999
Pierwsi kandydaci z Filipin składają profesję czasową.
26 czerwca powstaje Wikariat Prowincjalny Kamerunu.
11 marca papiez Jan Paweł II beatyfikuje m. Marię Baldillou i jej Towarzyszki męczennice z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939).
25 listopada papiez Jan Paweł II kanonizuje bł. Paulę Montal

2002
o. Felix Lazaro Martinez, pijar z Wiceprowincji Nowojorsko-Portorykańskiej, zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji Ponce (obecnie jej ordynariuszem).
Pierwsi Oijarzy w Indiach składają śluby uroczyste, a następnie przyjmują święcenia diakonatu i prezbiteratu

2003
Od 1 do 25 lipca na Monte Mario w Rzymie odbywa się 45. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Jesus Maria Lecea

2004
8 czerwca Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska zostaje podniesiona do rangi wiceprowincji niezależnej

2005
Rozpoczyna się w Zakonie proces restrukturyzacji

2006
Pierwsi pijarzy na Filipinach przyjmują świecenia prezbiteratru. Pierwsi Indonezyjczycy i Wietnamczycy składają śluby czasowe

2007
1 stycznia cztery prowincje we Włoszech zostają połaczone w Prowincję Włoską.
2 stycznia Prowincja Baskonii i Wiceprowincja Andaluzji zostają połaczone w Prowincję Emaus

2008
1 stycznia zostaje utworzona Wiceprowincja Kameruńska.
30 marca zostaje beatyfikowana m. Celestyna Donati

2009
Od 1 do 22 lipca w Peralta de la Sal odbywa się 46. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Pedro Aguado Cuesta.
9 maja zostaje powołane Seminarium Misyjne w Manili na Filipinach

2010
6 marca powstaje Wikariat Prowincjalny Indii

2011
Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki i Portoryko z połaczenia Prowincji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wiceprowincji Portorykańskiej

2012
W Zakonie obchodzony jest Pijarski Rok Powołaniowy.
Powstaje Prowincja Nazaret z połaczenia Prowincji Kolumbii i Wikariatu Prowincjalnego Ekwadoru.
Powstaje Prowincja Betania z połaczenia Trzeciej Demarkacji Hiszpańskiej i Prowincji Walenckiej

2013
Powstaje Prowincja Emaus (Aragonia, Baskonia i Andaluzja) z połączenia dotychczasowej Prowincji Emaus i Prowincji Aragońskiej.
Powstaje Prowincja Ameryki Środkowej i Karaibów z połączenia Wiceprowincji Środkowoamerykańskiej, Wiceprowincji Wenezuelskiej i Domu na Kubie.
Powstaje Prowincja Afryki Srodkowej z połączenia Wiceprowincji Kameruńskiej oraz Wikariatu Prowincjalnego Gwinei Równikowej i Gabonu.
Powstaje Wiceprowincja Brazylijsko-Boliwijska, zależna od Prowincji Emaus, z połączenia Wiceprowincji Brazylijskiej i Wikariatu Prowincjalnego Boliwii.
Powstaje Prowincja Afryki zachodniej z połączenia Wiceprowincji Senegalskiej i Domu w Daloa na Wybrzeżu Kosci Słoniowej.
Powstaje Delegatura Generalna Chile.
Wikariat Prowincjalny Indii zostaje podniesiony do rangi wiceprowincji niezaleznej.
Zostaje otwarty pierwszy Dom w Atambua w Indonezji.


Odwiedzono: 6525 razy
Opublikowano przez: Elżbieta
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone