Powołanie pijarskie

By zostać pijarem trzeba mieć powołanie…

Kandydat do Zakonu musi mieć powołanie. Jeżeli rozpozna je i stwierdzi, że chce służyć Bogu i ma powołanie do życia zakonnego w naszej wspólnocie pijarskiej składa odpowiednie dokumenty i odbywa rozmowę z o. Prowincjałem – przełożonym Zakonu Pijarów w Polsce.

Po jego pozytywnej decyzji oraz dalszej chęci samego kandydata formacja zaczyna się miesięcznym przednowicjatem w sierpniu (w Krakowie). To pierwsza próba życia życiem zakonnym we wspólnocie. Po tym okresie następuje wyjazd do domu (na ok. 2 tygodnie). Jest to okazja, aby jeszcze raz sobie wszystko przeanalizować. Jeśli następuje potwierdzenie swego "tak" dla Jezusa, następuje przyjazd do nowicjatu. Nowicjat trwa rok (w Rzeszowie). Na jego zakończenie składa się pierwsze śluby i otrzymuje habit.

Po nowicjacie (i urlopie w domu) następują przenosiny do Krakowa i rozpoczyna się formacja w seminarium. W październiku rozpoczynają się studia filozoficzno-teologiczne. Trwają one przez 4 lata, potem mamy roczną praktykę duszpasterską - tzw. professorium (włączenie do konkretnej wspólnoty i posługa duszpasterska wśród dzieci i młodzieży). Później wracamy na 5 rok studiów i pod koniec składamy śluby uroczyste i przyjmujemy święcenia diakonatu a po roku święcenia prezbiteratu. 

Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone