Pijarzy i Jezuici u Matki Boskiej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

W sobotę  wieczorem 7 października 2017 r. w  czasie, kiedy tysiące pielgrzymów wracało do domu z różnych miejsc na granicy  Polski gdzie uczestniczyli w ogólnopolskim  wydarzeniu  „Różaniec do granic"  w Warszawie świętowano odpust z okazji wspomnienia  MB Różańcowej.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił pijar, ks. Tadeusz Suślik, kustosz i proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. W koncelebrze uczestniczyli ojcowie jezuici  wraz z o. Lesławem Ptakiem SJ, przełożonym wspólnoty i rektorem Sanktuarium MB Łaskawej.
Wielka, narodowa akcja pod hasłem „Różaniec do granic” przejdzie do historii powiedział ks. Tadeusz Suslik SchP  w homilii na uroczystości odpustowej u MB Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

Uroczystość była jednocześnie świętowaniem 44 rocznicy rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Właśnie 44 lata temu 7 X 1973 r.  w Katedrze św. Jana korony na skronie Matki Boskiej Łaskawej założył Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński. Wtedy też MB Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy. Wcześniej głównym patronem był bł. Władysław z Gielniowa, który obecnie jest drugorzędnym patronem stolicy.
 
Pierwsza koronacja obrazu MB Łaskawej przeprowadzona była na życzenie magistratu Warszawy w 1652 r. Wtedy opiekunami obrazu byli ojcowie pijarzy, a obraz znajdował się w ich kościele na ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa WP). Niestety, koronacja odbyła się bez urzędowego dekretu Kongregacji Obrzędów i dlatego kard. Prymas Stefan Wyszyński rekoronował obraz zgodnie z normami Stolicy Apostolskiej.
 
W homilii ks.Tadeusz Suślik SchP zauważył, że obecna 44 rocznica wpisuje się w ramy pierwszej koronacji w roku 1652, a także w liczne jubileusze koronacji obrazów jakie obchodzimy w tym roku w Polsce.    
 
„Wspominając rocznice koronacji obrazów wyrażamy wdzięczność Bogu Trójjedynemu oraz Maryi, bo za jej wstawiennictwem otrzymujemy łaski  oraz prosimy aby Matka Najświętsza pomogła nam odczytywać wolę Bożą, także tę, którą przekazała nam w objawieniach aby otaczała nas opieką” powiedział proboszcz parafii na Siekierkach.
 
Nawiązując do akcji „Różaniec do granic” ks. Tadeusz Suślik zauważył, że tak wielka manifestacja wiary poprzez wyruszenie rzesz ludzi na modlitwę różańcową na granice Polski mogła się odbyć wyłącznie pod wpływem działania Ducha Świętego. „Modlitwa ta jest wyrazem sprzeciwu szerzącej się propagandzie aborcji, eutanazji, alkoholizmu oraz atakom na rodzinę” podkreślił kaznodzieja.
 
„Jak mamy się bronić przed inwazją zła?” zapytał ks. Suślik i od razu przytoczył trzy środki zalecane przez św. Tomasza z Akwinu: radość ducha,  modlitwa i praca w duchu wiary i miłości.
 
Kaznodzieja wskazał wielką siłę modlitwy różańcowej, czego przykładem może być Cud pod Lepanto w 1571 roku oraz odzyskanie w pełni  niepodległości przez Austrię w 1955 roku na skutek krucjat różańcowych.  
 
Po Eucharystii wierni wysłuchali pieśni w wykonaniu Chóru „Flaminae” z Falenicy pod dyrekcją Marty Wiatr. Koncert obejmował między innymi utwory maryjne, muzykę barokową i filmową związaną z jezuitami.
 
Anna Dziemska
Foto: Anna Dziemska
 Galeria zdjęćwróć do listy wiadomości
Odwiedzono: 415 razy
Opublikowano przez: Krystyna
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone