Męka Chrystusa wczoraj i dziś
Droga Krzyżowa z Matką Teresą z Kalkuty
Panie, naucz nas znosić cierpienie, zmęczenie i wszelkie udręki życia codziennego; przez swoją śmierć i wniebowstąpienie wznieś nas ku pełni życia.
Ty, który tak jak cierpienie i mękę płynące z krzyża, z pokorą przyjąłeś całą głębię ludzkiego istnienia, pomóż nam przyjmować trud każdego dnia; daj nam w nim wzrastać i stawać się coraz bardziej podobnymi do Ciebie.

Pomóż nam wytrwać w cierpliwości i zapale, umocnij naszą ufność w Twą opiekę. Daj nam zrozumieć, że pełnię życia osiąga się tylko poprzez powolne umieranie dla nas samych i dla naszych egoistycznych pragnień. Bo przecież tylko wtedy, gdy z Tobą umieramy, możemy razem z Tobą zmartwychwstać. Amen.


I. Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„A gdy nadszedł ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika [Poncjusza] Piłata” (Mt 27,1-2).

Małe, głodne dziecko, które zjada swój kawałek chleba drobnymi kęsami ze strachu, że zbyt szybko mu go zabraknie i że zaraz znowu poczuje głód... To pierwsza stacja Kalwarii.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


II. Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19,16-17).

Czy nie mam racji? Tyle razy patrzymy, nie widząc niczego! Jeśli chcemy powtórnie spotkać się z Chrystusem, musimy wziąć krzyż i pójść za Nim na Kalwarię. Wierzę, że przed śmiercią Chrystus dał nam swoje Ciało i swoją Krew po to, byśmy mieli życie, oraz po to, by nie zabrakło nam sił i odwagi do dźwigania krzyża i do podążania Jego śladem.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


III. Jezus upada po raz pierwszy

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: ‘Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje’.”(Mt 16,24).

Na naszych stacjach Drogi krzyżowej widzimy, jak upadają biedni i głodni, tak samo upadał Chrystus. Czy jesteśmy gotowi, aby Mu pomóc? Czy mamy przy sobie chleb prawdziwy, którym jest nasze poświęcenie, nasza ofiarność? Istnieją tysiące ludzi gotowych umrzeć za najdrobniejszy okruch miłości, za odrobinę szacunku. Na tej stacji Drogi krzyżowej Jezus upada z głodu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


IV. Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 46-49).

Znamy czwartą stację Drogi krzyżowej, na której Jezus spotyka swoją Matkę. Czy i my potrafimy cierpieć ból i troskę matki, matki pełnej miłości i zrozumienia? Jesteśmy tu po to, by zrozumieć młodzież; czy nie upada na duchu, czy nie czuje się osamotniona, niechciana? Czy rzeczywiście ogarniamy tych młodych naszą obecnością?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łk 23,26).

Szymon Cyrenejczyk brał krzyż i szedł za Jezusem, pomagał mu dźwigać Jego krzyż. W tym, co uczyniliście "w ciągu tego roku jako znak miłości do młodych, w tysiącach rzeczy, jakie zrobiliście dla Chrystusa ukrytego w biednych, w każdym z waszych czynów byliście Szymonem z Cyreny.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


VI. Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Bo byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi pić” (Mt, 25,35).

Czy w stosunku do biednych, porzuconych i niechcianych jesteśmy tacy jak Weronika? Czy jesteśmy gotowi wyzbyć się naszych uprzedzeń i dzielić ich troski? Czy może zaliczamy się do zarozumialców, którzy przechodzą, nie widząc nikogo?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


VII. Jezus upada po raz drugi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: ‘Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką’.” (Mt 12,48-50).

Jezus ponownie upada. Czy kiedykolwiek pomogliśmy się podnieść człowiekowi ulicy, człowiekowi, który żył niczym zwierzę, ale dzięki wyciągniętej ręce umarł jak anioł? Czy jesteśmy gotowi podnosić takich ludzi? Również tam, gdzie teraz jesteś, ludzie siedzą samotnie w parku, niechciani, zaniedbani, wynędzniali. Odrzucamy ich, mówiąc o nich: alkoholicy. Nie interesują nas. Ale Jezus potrzebuje naszych rąk, by móc otrzeć ich twarze. Czy możesz to zrobić? Czy przejdziesz obok, nie widząc ich?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: ‘Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!’.” (Łk 23,27-28).

Ojcze święty, modlę się za nie, by ofiarowały się Twemu świętemu imieniu, by dla Ciebie uświęcone oddały się Twojej służbie i złożyły siebie w ofierze. By tak się stało i ja oddaję Ci siebie i razem z Chrystusem składam w ofierze.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


IX. Jezus upada po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).

Jezus upada po raz kolejny, dla Ciebie i dla mnie. Odzierają Go z szat. Dzisiaj odziera się z miłości tych najmniejszych, jeszcze przed ich narodzeniem. Muszą umrzeć, ponieważ nie są dziećmi chcianymi. Muszą pozostać nagie, ponieważ nikt ich nie pragnął; i Jezus uczestniczy w tym wielkim cierpieniu. Nienarodzone dziecko przyjmuje cierpienie, ponieważ nie ma innej drogi do bycia chcianym, kochanym, do tego, by mogło pozostać ze swoim bratem, ze swoją siostrą.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


X. Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę” (J 19,23).
Panie, naucz nas przyjmować i znosić cierpienie, zmęczenie i wszelkie udręki życia codziennego, przez swoją śmierć i wniebowstąpienie wznieś nas ku pełni życia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


XI. Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Kiedy przybyli na miejsce, zwane ‘Czaszką’, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. (...) Lecz Jezus mówił: ‘Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią’.” (Łk 23,33-34).

Jezus został przybity do krzyża. Tylu chorych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo wypełnia kliniki i szpitale! Tylu z nich żyje w naszej ojczyźnie. Czy ich odwiedzamy? Czy dzielimy z nimi tę Kalwarię? Czy wiemy o nich cokolwiek?

Jezus nam powiedział: jeśli chcecie być moimi uczniami, weźcie swój krzyż i naśladujcie mnie. To On rozdaje nam nasze krzyże i staje przed nami głodny, byśmy go nakarmili, karmiąc tych, którzy nie mają co jeść; nagi i opuszczony, byśmy nagich i opuszczonych odwiedzili i byśmy, ze względu na Niego, uczynili z naszego domu ich dom.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


XII. Śmierć Jezusa na krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: ‘Wykonało się!’ I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19,30).

Rozpocznijmy przejście przez nasze własne stacje Drogi krzyżowej z zapałem i radością, w Komunii świętej mamy przecież Jezusa, który jest chlebem życia, który daje nam życie i siłę! Jego cierpienie jest naszą mocą, naszą radością, naszą czystością. Bez Niego niczego nie moglibyśmy uczynić.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


XIII. Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Ary-matei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. (...) zabrał ciało, owinął je w czyste płótno” (Mt 27,57-59).

Młodzi ludzie, którzy jesteście pełni miłości i zapału, nie marnujcie waszych sił na rzeczy pozbawione sensu!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami


XIV. Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat

„A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc (...) złożono Jezusa” (J 19, 41-42).

Spójrzcie wokół siebie i zechciejcie zauważyć, spójrzcie na waszych braci i siostry, nie tylko w miejscach, które znacie, ale też wszędzie tam, gdzie są ludzie głodni, którzy na was czekają. Nadzy, niemający własnej ojczyzny. Oni wszyscy na was patrzą! Nie odwracajcie się do nich plecami, to oni są Chrystusem!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad namiOdwiedzono: 18968 razy
Opublikowano przez: Administrator
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone